Loading

oguljeni Bio-krumpir sirov i prethodno kuhan

I Bio oguljeni krumpir ubrajamo u naš asortiman i sve se više traži. Bio oguljeni krumpir je ili sirov ili kuhan.

Naročito proizvođači gotovih jela, veliki potrošači i sistemska gastronomija sve se više oslanjaju na unaprijed kuhan i oguljeni krumpir. Prednost je očigledna. Kvalitativno visoko vrijedan oguljeni Bio krumpir, brižljivo proizveden, savršenog izgleda i okusa i predvidivih troškova.
Naš Bio-oguljeni krumpir nudimo ako je moguće cjelogodišnje i zu iste kondicije. Prije svega uz stalnu visoku kvalitetu i sigurnost. Obučeno osoblje i korištenje detektora metala osiguravaju sigurnu kvalitetu.

www.abg.at

Za Bio sigurnost postoji AUSTRIA BIO GARANTIE, koja nas nakon stalnih kontrola godišnje ponovno Bio certificira.